יפוי כח מתמשך

להחליט מי ידאג לכם כשלא תוכלו לדאוג לעצמכם

יפוי כח מתמשך

מאת: יואב שמשוני, עורך דין ובורר עסקי המוסמך לערוך יפוי כח מתמשך

 

כלי משפטי חדש של משרד המשפטים בשם "יפוי כח מתמשך" פוסח מעל בתי המשפט ומאפשר לכם לתכנן מראש את עתידכם עת תיפגע יכולתכם לקבל החלטות.

 

ייפוי כוח מתמשך ובשמו העממי "צוואה בחיים", מאפשר לאותו אדם לבחור היום בדעה צלולה מי ידאג לענייניו האישיים, הבריאותיים והכלכליים בזמן בו לא יוכל לדאוג לעצמו.

עניין שכזה עלול להיגרם בכל גיל, עקב תאונה, מחלה, או בשל דמנציה בעת זקנה.

באין יפוי כח מתמשך, קרובי המשפחה נדרשים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לצורך מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

הפנייה לבית המשפט עלולה לגרום למאבק משפטי בין בני המשפחה סביב השאלה מי ימונה לאפוטרופוס.

עמדתו של האדם אשר איבד את כשירותו המשפטית אינה מהווה משקל ממשי בפני בית המשפט. לפיכך, דעתו ורצונותיו של החסוי לא יילקחו בחשבון במינוי האפוטרופוס אשר יקבל את השליטה על הגוף והרכוש.

ייפוי הכח המתמשך, מאפשר לאותו אדם לתכנן ולתת הוראות, מבעוד מועד, למצב עתידי שבו יאבד את כשירותו המשפטית, ולקבוע מראש מי יכנס בנעליו.

במסמך ייפוי הכח המתמשך ייתן האדם הממנה הנחיות כיצד לנהוג בעניינים אישיים, רפואיים, נפשיים ורכושיים / כספיים.

כך לדוגמא, במסמך ייפוי הכח המתמשך יכול הממנה לקבוע את אופן הטיפול בו אם יעבור לדיור מוגן, מוסד סיעודי או שיישאר בביתו עם השגחה של עובד זר.

ניתן גם לתת הוראות איך לנהוג בניהול הכספים והרכוש, וכיוצא באלה.

חשוב להדגיש כי ייפוי הכח יקבל תוקף אך ורק במקרה בו הממנה איבד את יכולתו להחליט ("אינו מבין בדבר"), בהתאם לכללים הקבועים בחוק או שנקבעו על ידי הממנה.

ולסיכום, הכלי המשפטי החדש מהווה מהפכה של ממש, ומאפשר לכל אדם המעוניין לתכנן את עתידו ליום בו יאבד את היכולת לקבל החלטות.

לאור חשיבותו הרבה של ייפוי הכח המתמשך, דאג המחוקק למגבלות ולכללים מחמירים בהכנתו: ניתן להכינו רק אצל עורך דין שעבר הסמכה מיוחדת. לייפוי הכח המתמשך מבנה ייחודי, דרישות טכניות למילוי באמצעים אלקטרונים, ומעת חתימת ייפוי הכח נדרשת הפקדה פיסית של ייפוי הכח אצל האפוטרופוס הכללי.