הסכם יחסי ממון

הסכם ממון
הוא הסכם שנחתם בין שני בני זוג, בדרך כלל לפני הנישואין אשר נועד להסדיר את ענייני הרכוש והכספים של הצדדים במהלך חיי הנישואין, ובמקרה של גירושין. הסכם ממון יכול למנוע או להקטין את החיכוכים המשפטיים במקרה של פרידה בין בני זוג. חתימה על הסכם ממון יכולה לחסוך מלחמות שעולות כסף רב, וכן יכולות לשמור על הרכוש שהביא כל צד מלפני הנישואין.
 

הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין (תיקון: תש"ן)
(א) עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג (להלן – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט (1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין:
(2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות.
(3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.
(ב) בפקיעת הנישואין עקב מותו של בן-זוג יבואו, לעניין הזכות, לאיזון המשאבים, יורשיו במקומו

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג (1973) קובע  כי במקרה של גירושין או מוות של אחד מבני הזוג  זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, ואין זה משנה על שם מי נרשם הרכוש. החוק מסייג וקובע כי איזון המשאבים לא יחול על נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין, וכן על (2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות.

בחוק נאמר שאם בני זוג הסכימו בכתב שנכסים מסויימים לא יאוזנו. כלומר: החוק עצמו מאפשר לבני זוג לקבוע בעצמם כיצד יוסדרו ענייני הרכוש ביניהם. הוראות הסכם הממון גוברות על הוראות חוק יחסי ממון.

למרות האמור בחוק, הדברים אינם חד משמעיים. במקרים מסויימים פסק בית המשפט, כי על אף שהדירה הייתה שייכת לאחד מהצדדים מלפני הנישואין, במקרה בו הצדדים גרו בדירה, וילדיהם גדלו בה, ניכרה כוונת שיתוף בין הצדדים, ועל אף האמור בחוק, הדירה התחלקה בין הצדדים עם הגירושין.

עריכת הסכם ממון חשובה במיוחד לבני זוג שנשאים בגיל מבוגר או בני זוג שנישאים בנישואין שניים, ורוצים להבטיח את הרכוש והזכויות שצברו לפני הנישואין, או לבני זוג שנישאים כאשר הם מביאים לנישואין נכסים, זכויות או חסכונות שקיבלו במתנה מהוריהם, או חסכו בעצמם לפני הנישואין.

בשנים האחרונות חלה עליה משמעותיים של עשרות אחוזים בזוגות שחותמים על הסכם ממון. עליה זו ניתנת להסברה הן בגלל ריבוי מקרי הגירושין בשנים האחרונות, ורצון להבטיח את הרכוש  ששיך לצדדים והן בגלל העובדה שגיל הנישואין הממוצע היום עומד על 27-29 שנים, דבר שלא היה מקובל בעבר. כיום בחור שמתחתן בגיל 30-32 צבר רכוש או חסכונות משל עצמו, מה שלא היה בעבר כאשר אנשים התחתנו סמוך לשחרורם מהצבא.
 

האם ניתן לכלול דברים הקשורים לילדים ?

בהסכם הממון ניתן להכניס דברים הקשורים לילדי הצדדים כגון מזונות, משמורת, חינוך וכו'. למרות זאת, כל הדברים הקשורים לילדים יכולים להיפתח שוב  בבית המשפט. כלומר: כל מה שקשור בילדים לא יוכל להסגר באופן הרמטי בהסכם ממון, שכן מדובר בילדים עם נשמה, ואם צרכים העשויים להשתנות במהלך השנים.
 

הסכם למניעת עיגון:

פן נוסף של הסכמי ממון קיבל תאוצה בשנים האחרונות הוא הסכם למניעת עיגון.  הסכם כזה בא למנוע סחטנות של אחד מבני הזוג את משנהו. בהסכם זה  יכתב שאם אחד מהצדדים יבקש להתגרש: הצד השני ישתף פעולה ולא ינסה לעכב את הגט במטרה לשפר את עמדתו הכלכלית. במקרים רבים (בדרך כלל הבעל) אומר לאשה: אם את רוצה להתגרש: יפה! תוותרי על זכויותייך בדירה, או תשלמי לי כספים תמורה לגט, או תוותרי על זכויותייך בפנסיה שלי שמגיעות לך על פי חוק וכו'. הפיתרון המוצע הוא   הסכם המכונה הסכם לכבוד הדדי שעניינו אם אחד מהצדדים מבקש גט, וברור שלא יוכלו לחזור לשלום בית, והצד השני מסרב לתת את הגט או לקבל את הגט, אזי הצד שמסרב ישלם למזונות מידי חודש סכום נכבד.

 

איפה חותמים על ההסכם?

בניגוד לכל חוזה רגיל, החוק קובע כי  הסכם ממון יהיה בתוקף רק אם יאושר באופנים אותם מונה החוק.

על הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין ניתן לחתום בבית דין רבני, בבית משפט לענייני משפחה, אצל רשם הנישואין ברבנות, ואצל נוטריון.

לאחר הנישואין ניתן לחתום על הסכם ממון רק בבית דין רבני או בבית משפט לענייני משפחה.

הסכם שנחתם על ידי הצדדים ולא אושר לא יהיה בתוקף. דבר זה נכון גם לגבי הסכם גירושין, שהוא הסכם ממון לכל דבר ועניין.

 

כיצד לבטל את הוראות ההסכם?
ביטול הסכם ממון, יוכל להיות ע"י חתימה על הסכם חדש, ואישורו על ידי בית משפט או בית דין רבני.