הסכם גירושין

הסכם גירושין:
הליך גירושין יכול להתבצע בשתי דרכים עיקריות: הדרך הקשה והכואבת היא דרך של מאבק משפטי והדרך השניה: נעימה ומסודרת יותר היא דרך של גישור והגעה להסכם גירושין מוסכם. דרך זו מאפשרת להגיע להסכמות בכל הנוגע לעתידם של הצדדים ועתיד ילדיהם ביום שלאחר הגט. בין אם הזוג ילך בדרך הקשה, ובין אם ילד בדרך הקלה יותר, בסופו של ההליך יצטרכו הבעל והאשה לחתום על הסכם גירושין. באמצעות הסכם גירושין טוב יוכלו הצדדים לעצב את חייהם ביום שלאחר הגט. הסכם גירושין טוב הוא הסכם שיכול לחזות את הבעיות העלולות להיווצר בעתיד. הסכם טוב הוא הסכם שצופה את פני העתיד ובמיוחד בכל התנאים הקשורים לילדים ולשינויים העלולים להתעורר עם השנים. זוגות רבים שהגיעו בעצמם להסכמות חושבים שהם יכולים לנסח את ההסכם בעצמם.
לזוגות אלה מוצע להגיע לעורך דין מקצועי המתמחה בדיני משפחה עם ההסכמות, ולבקש ממנו לנסח את ההסכם באופן מקצועי.
הסכם המנוסח טוב יכול למנוע
 הדיינויות משפטיות בעתיד.

יש לציין כי כל מה שקשור בילדים: כגון מזונות, משמורת, הסדרי ראיה,  חינוך וכו' ניתן לשנות גם לאחר חתימת ההסכם ואישורו על ידי בית המשפט, כאשר מתקיים שינוי נסיבות מהותי.

לאחר הגירושין, הקטינים רשאים להגיש תביעה עצמאית למזונותיהם, שכן הסכם הגירושין שנחתם בין הוריהם, אינו מחייב אותם. דבר זה נכון בתנאי שלא התקיימו דיונים בעניין לפני הגט.

 

הסכמי הגירושין עוסקים בדרך כלל בשבעה נושאים עיקריים:
1. ענייני הגט:

בהסכם הגירושין מופיע סעיף בו הצדדים מסכימים להתגרש ולהישמע להוראות בית הדין בכל הנוגע להליך הגירושין. כאשר מוגשת בקשה לגירושין בהסכמה לבית הדין הרבני, הצדדים חותמים על הסכמתם להתגרש, ורק אז בית הדין מזמין את הצדדים לדיון.

בהסכם הגירושין מופיע סעיף בו הצדדים מסכימים להתגרש ולהישמע להוראות בית הדין בכל הנוגע להליך הגירושין. כאשר מוגשת בקשה לגירושין בהסכמה לבית הדין הרבני, הצדדים חותמים על הסכמתם להתגרש, ורק אז בית הדין מזמין את הצדדים לדיון.

2. משמורת ילדים:
בהסכם הגירושין חייב להיות מפורט בידי מי תהיה החזקה והמשמורת על הילדים. עניין זה חשוב ומשמעותי ביותר הן לעניין המזונות, והן לצורך מוסדות החינוך של הילדים, הביטוח הלאומי וכו'. לעניין המשמורת תתכנה שלש אפשרויות: המקובלת ביותר היא משמורת לאם, כאשר לאב יש הסדרי ראיה קבועים. האפשרות השנייה והפחות מקובלת היא כאשר המשמורת נתונה לאב, ולאם יש הסדרי ראיה. אפשרות שלישית היא משמורת משותפת. המקרים בהם קיימת משמורת משותפת הם נדירים יותר, שכן הם מתאפשרים רק כאשר היחסים בין ההורים תקינים ומאפשרים תקשורת יומיומית. תנאי נוסף למשמורת משותפת הוא מגורים קרובים של ההורים.
3. הסדרי ראיה: ככל שהסדרי הראיה מפורטים יותר, ימנעו חיכוכים ומריבות בין הצדדים, וכן ימנע מהילדים אכזבות ומפח נפש. כאן יש לציין כי הסדרי הביקורים הם זכות של האב ולא חובה. לעומת האם, שמחובתה לדאוג שהילדים ילכו לביקורים אצל האב. 

בסעיף זה של הסדרי ראיה ניתן לכלול הגבלה על מקום מגורים, איסור על שינוי בשמות הילדים, וכן הגבלות ביציאת הילדים את הארץ.

4. מזונות:

ע"פ הדין אשה אינה זכאית למזונות אישה לאחר הגט, אלא אם כן הצדדים החליטו ביניהם אחרת. לעומת זאת מחובתו של הבעל לזון את ילדיו. בהסכם ייכתב סכום המזונות החודשי, כאשר הוא צמוד למדד יוקר המחייה. יש זוגות שמסכימים שההצמדה תהיה למדד יוקר השכירים. 

5. חינוך

עניין החינוך בהסכמי גירושין בא לידי ביטוי כאשר יש פער אידאולוגי ותרבותי בין שני ההורים. במיוחד כאשר מדובר בהורים בני דתות שונות, או כאשר הורה אחד חילוני והשני דתי או חרדי. בהסכם ניתן לכתוב כי רישום למוסדות חינוך יהיה טעון הסכמת שני ההורים.

6. חלוקת רכוש

בהסכם הגירושין מצויין כיצד יחולק הרכוש בין הצדדים. פעמים רבות חלק מהרכוש חולק ע"י בית המשפט והסכם הגירושין רק נותן גושפנקא לדברים. כמו כן יש לפרט כיצד יחולקו הזכויות הסוציאליות של הצדדים, החסכונות, הקרנות, המניות וכו'. יש לציין כי גם חובות נכללים במסגרת הרכוש, ובהסכם חייב לבוא לידי ביטוי אופן תשלום החובות המשותפים ע"י הצדדים.

7. היעדר תביעות

בסופו של ההסכם יבוא סעיף של היעדר תביעות האומר כי אין לצדדים תביעות מעבר לאמור בהסכם זה. סעיף זה מאוד חשוב ומונע תביעות עתידיות בנושאים שלא הוזכרו בהסכם. 

 

אישור ההסכם:  
הסכם גירושין יש לאשר בבית דין רבני או בבית משפט לענייני משפחה. הסכם שלא אושר אינו בר- תוקף.

הסכם גירושין מאושר על ידי בית המשפט או בית הדין ומקבל תוקף של פסק דין. לאחר שההסכם אושר ניתן לאכוף אותו בהוצאה לפועל.  הוראות הסכם הגירושין גוברות בדרך כלל על פסקי דין קודמים לו. אישור ההסכם ע"י בית המשפט לענייני משפחה תקף לכל הנושאים, אולם אינו בר תוקף לעניין הסכמת הצדדים להתקשר. הסמכות לאישור סעיפים אלה נתונה לבית הדין הרבני.

בהסכם הגירושין יש לציין כי הוא ייכנס לתוקף רק עם מתן הגט, זאת למקרה בו אחד צדדים הגיע לפשרות בכדי לקבל את הגט, והצד השני התחרט וסירב להתגרש.
לסיכום:
הסכם גירושין טוב הוא הסכם מפורט הכולל את כל הנושאים העלולים להיות שנויים במחלוקת לאחר הגירושין. ניסוחו של הסכם הגירושין הוא קריטי והחשוב ביותר בכל הליך הגירושין. הסכם הגירושין מסכם את ההליך כולו, ופעים רבות מכיל בתוכו את אשר נפסק בבית המשפט או בבית הדין הרבני.
משרדינו ממליץ בחום לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה בכדי לנסח את ההסכם באופן משפטי שלא יהיו בו "חורים" בעתיד. גם אם הזוג עבר הליך של גישור אצל מגשר, עו"ס, רב או כל גורם אחר, מומלץ להציג את ההסכמות העקרוניות לעורך דין ע"מ שינסח אותם באופן משפטי.
 
 
 
האמור לעיל אינו מהווה המלצה, חוות דעת משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.