דיני עבודה

דיני העבודה מסדירים את מכלול זכויותיו וחובותיו של העובד במקום העבודה. דיני העבודה נועדו בעיקר, להגן על זכויותיו של העובד, בכך שחלק ניכר בחוקי העבודה הינם חוקי מגן (קוגנטיים), אשר לא ניתן להתנות עליהם, אף אם העובד הסכים וחתם על כך במסגרת הסכם העבודה. מטרת חוקי המגן להעניק לעובד זכויות מינימאליות, על מנת לאפשר לעובד לקיים את עצמו בכבוד, ולאור העובדה כי קיים חוסר שוויון מהותי בעמדת המיקוח של העובד מול המעביד.
בפני עובד, אשר נתקל בהפרה של דיני העבודה כנגדו, עומדת האפשרות לפעול במקביל כנגד מעסיקו, במישור האזרחי ובמישור הפלילי.
במישור האזרחי, יכול העובד לתבוע את זכויותיו כנגד המעסיק באמצעות תביעה לבית הדין לעבודה.
במישור הפלילי, עומדת בפני העובד אפשרות להגיש קובלנה לאגף האכיפה במשרד התמ"ת (תעשייה, מסחר ותעסוקה). אגף האכיפה במשרד התמ"ת, רשאי לזמן אליו את העובד והמעסיק - לרוב בנפרד - לצורך בירור התלונה. באם נוכח כי נעברה עבירה על אחד מחוקי המגן, רשאי המשרד להטיל קנס מינהלי (במידה שהעבירה הינה עבירה מינהלית), ואף להגיש כתב אישום כנגד המעביד.
לעיתים נוצר מקרה בו התביעה האזרחית מסתיימת בפשרה, או אף בזכיית המעסיק, ובמקביל מתנהל הליך פלילי מטעם משרד התמ"ת בגין אותה עבירה.
טעות נפוצה של מעסיקים היא לחשוב שסיום ההליך האזרחי, מסיים גם את ההליך הפלילי, או משפיע עליו. על כן יתכן מצב שאחרי סיומו של ההליך האזרחי, יאלץ המעסיק להתמודד בשנית, באותה סוגייה, גם בהליך פלילי.
אגף האכיפה במשרד התמ"ת אינו פועל רק עם קבלת קובלנה מעובד, אלא יוזם בעצמו ביקורות, לעיתים גם ביקורות פתע, אצל מעסיקים, לשם אכיפת חוקי העבודה.
 
התמודדות של מעסיקים בהליכים פליליים, מחייבים הכרות מעמיקה עם אופן הפעולה של אגף האכיפה במשרד התמ"ת, בהוראות המחלקה המשפטית במשרד, אשר מנחות אותו, ולא רק בהוראות החוק והפסיקה.
 
משרדינו בקיא בהוראות אגף האכיפה במשרד התמ"ת, ובמתן מענה לתביעות אזרחיות ופליליות בעניין חוקי המגן.